Zagrożenia płynące z transportu surowców energetycznych

chodnikowa płyta płyta chodnikowa 35x35 dużej wielkości płyty na chodnik profi technik

Energetyka oparta na nieodnawialnych źródłach energii jest bardzo powszechna i ekonomiczna, dlatego też wciąż rozwija się w cywilizowanych krajach, tylko w niewielkim stopniu ustępując miejsca energii płynącej z odnawialnych zasobów. Dużym zagrożeniem ze strony energetyki tradycyjnej jest jednak sam transport surowców, które są wykorzystywane w elektrowniach. Ze względu na to, że ich wydobycie odbywa się najczęściej w dużych odległościach od miejsc, w których są one eksploatowane, często muszą one przebyć długie trasy morskie bądź lądowe.

W przypadku wypadku pojazdów samochodowych czy pociągów transportujących surowce, najczęściej dochodzi do zatrucia danego obszaru wraz ze zniszczeniem jego ekosystemu. Podobnie rzecz ma się w przypadku przewożenia surowców energetycznych drogą morską, gdyż w sytuacji, w której statek transportowy ulega awarii czy wypadkowi, wody zostają zanieczyszczone, zagrażając życiu tamtejszej fauny i flory. Transport surowców energetycznych powinien być przemyślany i odpowiednio zaplanowany, aby zminimalizować zagrożenie wypadku mogącego doprowadzić do katastrofy ekologicznej.

www.tenisowki.com.pl

You may also like...