Woda – naturalne źródło energii

Zwolennicy energii odnawialnej mówiąc o jej plusach, wskazują m.in. na niskie koszty jej pozyskania oraz fakt, iż jest to tzw. energia „czysta” nie degradująca środowiska naturalnego. Ku uciesze, naukowcy szacują stopniowe odchodzenie od produkcji energii z tradycyjnych źródeł na korzyść źródeł odnawialnych. Często zapominamy, że źródła te są nam dane od natury całkowicie za darmo, w czystej postaci.

Chodzi tylko o taki sposób ich eksploatacji, aby je właściwie wykorzystać z pożytkiem dla ogółu społeczeństwa. Będzie to procentowało korzyściami na następne wiele lat. Warto wspomnieć, iż jeśli chodzi o źródła alternatywne, największy udział w produkcji energii elektrycznej ma energia wodna produkowana w hydroelektrowniach. Aby wybudować taką elektrownię, muszą jednak być spełnione określone warunki. Ważne jest odpowiednie ukształtowanie terenu, a także duży spadek rzeki, aby siła wody mogła napędzać turbiny. Niezbędna jest również odpowiednia budowa geologiczna, tj.

infrastruktura techniczna i nakłady finansowe na zagospodarowanie rejonu zapory.

You may also like...