Taryfa energetyczna G12

www.cezal.waw.pl wykrętaki do śrub

Konkurencja na rynku energii elektrycznej w Polsce sprawiła, że firmy starają się podwyższać standardy oferowanych przez siebie usług oraz tworzyć atrakcyjne pakiety dostosowane do potrzeb swoich obecnych i przyszłych klientów. Niewątpliwie to właśnie z tych powodów dostawcy energii oferują swoim klientom plan taryfowy G12.

A czym tak naprawdę jest wariant G12? Jest to opcja, która umożliwia rozliczanie zużytej energii elektrycznej w dwóch strefach czasowych doby. W taryfie G12 niższa stawka za energię elektryczną obejmuje 10 godzin, najczęściej w porze nocnej, natomiast przez pozostałe 14 godzin doby obowiązuje stawka wyższa i, co warto zaznaczyć, jest ona także znacznie wyższa od tej oferowanej przed dostawców w taryfie G11.

Na wybór wariantu G12 decydują się najczęściej osoby, którym energia elektryczna służy do ogrzewania domu czy podgrzewania wody. Energia elektryczna to specyficzny towar, który figuruje na rynku rządzącym się określonymi prawami.

Coraz większa konkurencyjność firm zajmujących się dostarczaniem energii elektrycznej do gospodarstw domowych powoduje rozwój ofert dostosowanych do oczekiwań klientów, do których bezsprzecznie należy plan taryfowy G12.

You may also like...