Rynek energii elektrycznej w Polsce

śrubokręty izolowane krzyżowe http://ewpa-sklep.pl/category/osprzet-odsniezarki

Energia elektryczna, jak prawie wszystko, co służy ludziom, jest produktem na rynku rządzącym się swoimi prawami. A jak wygląda rynek energii elektrycznej w Polsce? Co go cechuje? Polski rynek energii elektrycznej to rynek, na którym przedmiotem handlu jest energia elektryczna. Handel ten opatrzony jest pewnymi zasadami i ograniczeniami regulowanymi przez odpowiednie ustawy prawne.

Energia elektryczna traktowana jest jako towar specyficzny, ponieważ polskie prawo nakazuje rozdzielenie zapłaty za energię oraz usługę jej przesyłu. Na polskim rynku energii elektrycznej funkcjonują przede wszystkim wytwórcy energii elektrycznej, podmioty zajmujące się przesyłem energii elektrycznej, dystrybutorzy energii elektrycznej oraz spółki obrotu energią elektryczną. Od 2007 roku polski rynek energii elektrycznej jest w pełni liberalny, dlatego odbiorcy mogą sami dokonać wyboru dostawcy energii.

Mają oni prawo także zmienić dystrybutora, jeśli stawki za energię elektryczną obecnego dostawcy są ich zdaniem zbyt wysokie.

badania.nowoczesneleki.com.pl

You may also like...