Przyszłościowa energetyka wiatrowa

Regały półkowe http://ewpa-sklep.pl/category/osprzet-plugi

Energetyka wiatrowa, czyli prężnie rozwijający się sektor energii odnawialnej, który wykorzystuje energię wiatru do wytworzenia energii elektrycznej. Energia pozyskiwana przy pomocy generatorów, czyli turbin wiatrowych uznawana jest jako ekologiczna, gdyż jej powstaniu nie towarzyszy spalanie paliw kopalnych i wydzielanie do środowiska szkodliwych substancji.

Jednak elektrownie wiatrowe, choć mniej szkodliwie niż elektrownie cieplne, również niekorzystnie wpływają na środowisko. Przede wszystkim budowa elektrowni wiatrowej wiąże się ze zmianą krajobrazu danego terenu oraz zniszczeniem naturalnych siedlisk.

Ponadto jest źródłem hałasu i wibracji. Niestety, szkodzi również ptakom, które często ulegają zderzeniom z wiatrakami, przez co są ranne lub umierają.

Nie ulega wątpliwości, że energetykę wiatrową czeka zarówno w Polsce, jak i na całym świecie świetlana przyszłość. Jednak trzeba pamiętać także o jej wadach i zagrożeniach dla środowiska, jakie ze sobą niesie.

You may also like...