Ekoenergia – wiesz więc wybierasz

emerytury.bankowo.org.pl

Cały świat potrzebuje energii. Czy jednak wiemy, jak ją pozyskiwać? Wiadomo, że tradycyjne źródła energii nie są wieczne i w dodatku nie odnawiają się. Warto więc zwrócić się ku naturze.

I korzystać z takich źródeł energii, które nie zanieczyszczają środowiska naturalnego. Bardzo ważne jest, aby propagować idee ekoenergii. Nie chodzi tu jednak o populistyczne hasła bez pokrycia ani o nierealne plany.

Każdy sposób wykorzystywania odnawialnych źródeł do produkcji energii jest dobry, o ile jest poprzedzony konkretnymi i rzeczowymi analizami. Chodzi tutaj m.in.

o oszacowanie kosztów budowy np. elektrowni wodnych czy ferm wiatrowych. Trzeba też oszacować, po jakim czasie fermy takie zaczną przynosić zyski.

Rozpowszechnianie idei ekoenegii i rzetelnych informacji na ten temat na pewno musi być realizowane w obszarze edukacji. Dzieje się to obecnie w polskich szkołach na lekcjach przyrody czy geografii. Ważne jest, aby przyszłe młode pokolenia miały świadomość, czym jest energia oparta na wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii, jakie ma dobre i złe strony oraz jakie niesie szanse i zagrożenia.

You may also like...